गृह मन्त्रालयमै गुप्तचरको शाखा

काठमाडौं। 
गृह मन्त्रालयमा गुप्तचरको एक शाखा रहने भएको छ। मन्त्रालयमा विभागका सह अनुसन्धान निर्देशक(एसएसपी)को नेतृत्वमा सूचना समन्वय तथा विश्लेषण इकाई स्थापना गर्न लागिएको छ।  इकाई राख्ने प्रस्तावसहितको मन्त्रालयको नयाँ संगठन संरचना मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ।

इकाईमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका १÷१ जना एसपी रहने छन्। त्यस्तै ४ जना प्रमुख अनुसन्धान अधिृकत तथा १ जना बरिष्ठ अनुसन्धान सहायकको दरबन्दी राखिएको छ।

सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने गरी नयाँ शाखा स्थापना गर्न लागिएको हो। तीनै वटा सुरक्षा निकायबाट आएका सूचनालाई एकीकरण गरी बिश्लेषण गर्न सो शाखा स्थापना गर्न लागिएका मन्त्रलायका एक अधिकारीले बताए।

त्यस्तै मन्त्रालयमा उपसचिवको नेतृत्वमा गुनासो व्यवस्थापन शाखा पनि स्थापना गर्न लागिएको छ। नयाँ संगठन संरचनामा महाशाखाहरु भने थपघट गरिएको छैन। विपद् व्यवस्थापन महाशाखालाई विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा बनाइएको छ।

गृहमा पहिलेजस्तै प्रशासन महाशाखा, सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा, आन्तरीक व्यवस्थापन महाशाखा, नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङकन महाशाखा, विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा र कानुन महाशाखा रहने छन्।
मन्त्रालयमा २ उपसचिव, ४ अधिकृतसहित कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *